Postřehy ze Sarajeva

5. 12. 2013 10:03
Rubrika: Akce

 


MEKT –Sarajevo

Nová evangelizace

 

FAITH/ FACEBOOK/ FACE

Od 22. do 24. listopadu proběhla 2. Mezinárodní konference o pastoraci mládeže v Sarajevu (MEKT). Tento rok jsme se zamýšleli nad tématem Nové evangelizace a působení na mladé skrze internet, zejména sociální sítě a roli médií v životě mladého člověka.

Z České republiky jela malá skupina pěti lidí pod vedením Aničky Brabcové ze Sekce pro mládež ČBK. Přínosem pro naší cestu bylo, že jsme se v Budapešti připojili k maďarské skupině, kde byli i dva Brazilci z hnutí Shalom. Nejen, že jsme se dost zasmáli nad jazykovými odlišnostmi, a tak prokázali nezvratitelný český humor, ale i později jsme díky tomu poznali spoustu zajímavých lidí.

Po příjezdu jsme se hned účastnili uvítacích slov biskupského delegáta pro mladé Bosny a Hercegoviny, Marka Semrena OFM, který nás povzbudil k tomu, abychom se nebáli být tváří církve. Také jsme se mohli dozvědět více o Drinských mučednicích, které byly zavražděny pro katolickou víru v prosinci roku 1941. O to zajímavější pro nás bylo setkání se sestrami z kongregace Dcer božské lásky, odkud tyto mučednice pocházely. Na zpáteční cestě jsme navštívili také jejich konvent, kam jsme byli pozváni na oběd a mohli se tak seznámit i se sestrou Kristýnou, která tuto dobu zažila.

Jelikož byla konference mezinárodní, setkali jsme se zde převážně s mladými lidmi z Bosny a Hercegoviny, Rakouska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Byli jsme rozděleni do několika diskuzních skupin dle barev, kde jsme sdíleli pohledy na práci s mládeží a zkušenosti. V sobotu dopoledne nám přiblížil svůj pohled na pastoraci mládeže na internetu Stefan Lesting, mluvčí německého hnutí Katolické mládeže. Jeho příspěvek byl spíše teoretický, jak bychom mohli efektivněji působit na internetu a zopakoval, jaké jako věřící máme možnosti. O to intenzivnější a údernější byl příspěvek nového manažera Youcatu, Pabla-Manuela Villarreala.

Pablo nám nastínil v efektivní prezentaci, jak projekt Youcat vznikl a dal důraz na slova kardinála Schönborna, který řekl zásadní věc:Chceme-li vytvářet něco pro mladé lidi, musíme to vytvářet s nimi. Zapojit je tak, aby cítili sounáležitost s tím, co děláme.“ Dále nastínil vize a další směřování Youcatu, nebál se odhlait i stávající strukturu. Zajímavé také bylo, že na internetu se v podstatě katolíci oproti jiným církvím a náboženstvím vůbec neprojevují. Tento prostor je tedy výzvou pro nás, abychom ho vyplnili. Na druhou stranu akcentoval také to, že každý má využít svůj talent, kterým by mohl víru projevit a být tak živou tváří Krista.

Následovaly aktivity, které byly nazvány Best practice. Přínosem bylo, že každá z účastnických zemí si mohla připravit workshop. Z České republiky jsme zorganizovali workshop, který si připravila koordinátorka signály.cz, Vendula Krůlová. Účastníci se mohli dozvědět, jak vnímat symboly ve vztahu k médiím, ale i jak je média využívají k ovlivňování společnosti. Další důležitou část hrálo představení projektu signály.cz. Workshopu se z velké většiny účastnili mladí z Bosny a Hercegoviny a poté Maďaři. Mohli jsme si vybrat z dalších skupin, např. ve skupince Spiricache jsme si vyzkoušeli vytvořit kešku a poté jsme je vzájemně hledali. Comunitu Shalom představil náš spolucestující Philippe z Brazílie, který žije trvale ve Vídni. Díky němu jsme se mohli také osobně setkat a pohovořit s dalším hostem konference, P. Joaem Chagasem, který je ředitelem Sekce pro mládež Papežské rady pro laiky a v podstatě řeší jako jednu z mnoha věcí světové dny mládeže.

V sobotu večer jsme se dostali také k prohlídce města, kde jsme si ve starobylém centru Baščaršija dali čevabčiči, zastavili se také u mostu, kde byl spáchán atentát na Františka Ferdinande d‘ Este, kde jsme se pomodlili nejen za něj a jeho celou rodinu, ale i za atentátníka Gavrila Principe. Celkový dojem z výletu do Sarajeva je nepopsatelný. Při příjezdu nás umlčel pohled na četné hřbitovy, které jsou čerstvou vzpomínkou na válku. I domy ve městě nesou stále stopy po kulkách. Byl to rozporuplný pocit z rozvíjejícího města, které se na jednu stranu snaží vzchopit, ale na druhou si velmi uvědomuje svou multikulturalitu, touhu po dialogu a míru, ale i nebezpečí nacionálních tendencí.

Zobrazeno 718×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka